TEST VE SEMİNERLER

TEST VE SEMİNERLER

Testler
Merkezimizde uygulanmakta olan testler…

01) Wısc-r zeka testi
02) Denver gelişim testi
03) Good-enough bir insan resmi çiz
04) Gesell
05) Benton dikkat testi
06) Bender – Gestalt
07) Frostig görsel algı
08) Loisa Düs

Uygulanan bu testler sonucunda çocukların bireysel özelliklerine uygun özel yayın, materyal ve etkinlik becerileri konusunda desteklemek ve rehberlik yapmak.

Bu testlerle 0 – 6 yaş arasında ki çocukların değerlendirilmesi.