Öğrenci Koçluğu

Öğrenci (Eğitim) Koçluğu Eğitimi

Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimlerini güçlü hale getirmek için; okul, dersler, sınavlar, hedefler, başarılar vb. konulara akılcı yaklaşarak, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yön vermeye yarayacak bir hizmet sunulmaktadır.
Öğrenciler, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut bu sistemde öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci & eğitim koçu; eğitim süresi boyunca öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir.

Eğitim Koç’una neden ihtiyaç vardır?

 • Öğrenciyi başarılı sonuçlara odaklar, kendiside odaklanır.
 • Her konuda çözümü öğrenciye buldurtabilir.
 • Tavsiyede bulunmadan, akıl vermeden öğrencinin amaç ve hedeflerine ilerlemesini sağlar.
 • Öğrenciye güçlü sorular sorarak, öğrenmesini hızlandırır.
 • Öğrencinin hedefini ve çalışma planını onun gerçekliğinde hayata geçirir.
 • Öğrencinin ve aile ilişkilerini dengeli ve güvenilir bir platformda tutar.

Öğrenci Koçluğunun Hedefleri

 • Güçlü yanların farkında olmak.
 • Sorunların üstesinden gelmek.
 • Derslerde ve sosyal hayatta başarıyı sağlamak
 • Öğrenme sorunlarının üstesinden gelmek.
 • Öğrencinin Aile, öğretmenler ve arkadaşları arasındaki iletişimin sağlıklı olmasını sağlamak.
 • Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda motive etmek.
 • Öğrencinin Farkındalığını artırmak.
 • Öğrenci koçu, öğrencinin yedi gün, yirmi dört saatinin an ve an takipçisi olamaz ve olmamalıdır. Öğrenci ve veli adına karar vermemelidir. Öğrencinin kısa sürede mükemmel bir değişim, göz kamaştırıcı bir dönüşüm geçireceği fikrini ona sunmamalı ve bu yalana hem aileyi hem de öğrenciyi inandırmamalıdır. Bununla birlikte, çalışılan öğrenci, başarısız olduğu alan ve konuların farkına varmıştır, eksiklerini tamamlamıştır, kendini tanımış, güçlü ve zayıf noktalarını ortaya çıkarmıştır; ama bu öğrencinin hazır bulunuşluluğu, istek ve kararlılığı, ailenin konuya müdahaledeki tutumu ile de doğru orantılıdır.
 • Bazen öğrenciler, ailesinden inanılmaz baskılar görür, hiç istemediği meslek alanlarına yönlendirilir, odaya kapatılıp saatlerce zorla masa başında oturtulur ve onlara başarının böyle elde edileceği söylenilir. Bazen de aile, öğrencinin okulunun adından sınıfına kadar her şeyden habersiz, öğrencinin ilgi ve eğilimleri hakkında bilgisiz; alabildiğine serbesttir, onunla iletişimi son derece zayıftır ve öğrenci koçu artık öğrenci için aileden, sığınılacak limandan, dert ortağından farksızlaşmıştır. İşte bu noktada, öğrenci koçunun görevini, öğrenci için sunduklarını, öğrencinin isteklerini, ailenin beklentilerini netleştirmek, sınırları belirginleştirmek gerekmektedir. Başarı ancak böyle elde edilir.
 • Öğrenciler, yaşı gereği ileriyi göremez, birkaç yıl sonra onu bekleyenlerden habersizdir ve anın tadını çıkarmak ister. Hedef belirlemede ya çok uzun süreler sonrasına sadece hayaller ekler ya da kendini çok dip noktalarda görüp karamsar olur. Bu durum, açmazlardan birisidir. Bu noktada koça ihtiyaç duymak kaçınılmazdır.
 • Açmazlardan diğeri de şöyle ki; bilindik şu tablo her gün tekrarlanır: Öğrenci her gün okuldan eve gelirken, hatta sabah evden çıkarken muhteşem kararlar alır, çalışmak için programlar yapar, listeler hazırlar, o gün çalışacağı konuları belirler, yapması gerekenleri sıralar ve eve adımını atar. Önce yemek yer, biraz dinleneyim der, sonra biraz dinlenir biraz da bilgisayarı açayım der; biraz bilgisayarı açar, sonra birkaç arkadaşımı arayayım ve mesaj atayım der… der… der… Bu süreç böyle uzar gider. Sonra bir bakar ki akşam diziler başlamış, “izleyeyim de oturayım çalışmaya” der ve işte orada artık gün biter, uyku vakti gelir. Bu akıp giden zamanda öğrenilmesi gerekenler yığılır, sınav dönemine doğru panik başlar, telaş artar..İşte bu noktada koçluk devreye girer. Birey, kendini ayakta tutacak, adeta hesap verecek birine gereksinim duyar.

Öğrenciyle nasıl çalışır?

 • Öncelikle öğrenciyi tanımak için bazı test ve envanterler uygulanır. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri belirlenir. Algılama tipi, mesleki eğilimleri gibi konular açıklık kazanır.
 • Öğrenci ile yapılan görüşmelerde onun eksik yanlarının da farkına varılır. Görüşmeler mutlaka raporlanır, değerlendirme formları uygulanır.
 • Eksik yönlerin tamamlanması ve başarı grafiğinin artması için çalışmalar başlar, bir takip sistemi oluşturularak görüşme günleri ve saatleri belirlenir. O zamana kadar tamamlanması gerekenlere, yapılacaklara öğrenci ile karar verilir. Kişiye özel çalışma programı oluşturularak öz disiplin sağlanmasına yardımcı olunur. Birlikte hareket etmek, uçuk ve gerçekleşmesi olası olmayan programlar yapmamak büyük önem taşır.
 • Kısa süreli ve uzun süreli hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencinin günümüzde sıklıkla karşılaştığımız depresyon, panik atak, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), öğrenme güçlüğü, v.b durumları da varsa, uzman psikolog ve psikiyatristiler ile  çalışmak ciddi fayda sağlamaktadır. .
 • Aynı zamanda farklı derslere farklı çalışma teknikleri, öğrenme ve algı tipine göre çalışma, soru çözüm, test tekniği, okuduğunu anlama, bellekte tutma, sınav heyecanını orta seviyede tutma gibi eğitsel içerik taşıyan pek çok konuda çalışmalar gerçekleşir.
 • Bu çalışmalar içinde eksik noktaları belirlemek için yüz yüze görüşmelerin dışında okul, dershane ziyaretleri ve ev çalışmaları da yapılmaktadır.

Ders çalışma ve sınavlara hazırlık, öğrencilerin temel problemi. Temel problem,“öğrenmeyi öğrenmek”… Bu  sorun içerisinde de öğrenci kendini disipline etmekte zorlanmakta ve çalışmaya nereden başlayacağı konusunda bocalamakta. Örneğin; lisede matematik konusunda zorluk yaşayan bir birey, aslında ilköğretim matematik konusunda inanılmaz eksikler taşımaktadır. Bunun farkındalığı ile eksikleri tamamlamak gerekir. Bununla birlikte doğru çalışma ortamı oluşturmak, derse uygun çalışma yöntemi geliştirmek, bilgiyi bellekte tutmak gibi sıkıntılar da yaşanmaktadır ve bunlarında üstesinden gelmesi gerekmektedir.

Çalışmalar içerisinde öğrenci bu farkındalıkla çalışma sistemi oluşturmaya başlar, kendi yönlerinin farkına vararak uygun yöntemleri geliştirir ve ders çalışmak onun için eziyet olmaktan çıkar ve başarı kaynağı haline dönüşür.

 

Öğrenci Koçluğu Hizmet Süreci

 1. Öğrenci Koçluğu hizmeti için başvuran aile ile yapılır, öğrenciye çeşitli testler uygulanır ve sistem aileye tanıtılır.
 2. Ön Görüşme testlerin değerlendirilmesinden sonra aileye hangi modelin öğrencinin ihtiyacını karşılayacağı dönülür ve çalışma yapılıp yapılamayacağı karşılıklı belirlenir.
 3. Veli – Öğrenci ve Koçun karşılıklı kabulü halinde hangi Öğrenci Koçu ile çalışmanın yapılacağı aileye aktarılır ve deneme süreci denilen dört hafta sürecek bir çalışma başlatılır.
 4. Görüşmeden (seanstan) sonra öğrenci velisi 60 dakika sürecek olan bilgilendirme seminerine davet edilir. Öğrenci koçu öğrenci için uygulanan testlerin sonucunu ve ailenin süreçte dikkat etmesi gerekenler ile ilgili farkındalık çalışması yapar.
 5. Dördüncü görüşmede yapılan bilgilendirme seminerinden sonra aile ile “Koçluk uygulamasına devam edilmeli mi?” sorusu hep birlikte cevaplanır.
 6. Bu 4 haftalık sürecin sonunda kurumun öğrenciyi kabul etmeme hakkı, velinin ise çalışmadan vazgeçme hakkı vardır. Bir aylık bu deneme süreci de ücret karşılığındayapılmaktadır.
 7. 4 hafta yani dört görüşme bir ay kabul edilir.
 8. Bu ilk ay sonundaki değerlendirme toplantısında eğer devam kararı verilirse (Koçluk Sözleşmesi) imzalanır ki bu sözleşme öğrenci, veli ve koç arasında bir davranış taahhütnamesidir.
 9. Çalışma boyunca sürekli telefon görüşmeleri yoluyla öğrenci takip edilir.
 10. Tüm rehberlik hizmetleri koç tarafından ilave ücret talep edilmeden sağlanır.
 11. Devam eden süreçte yapılan toplantılarda çalışmanın değerlendirmesi yapılır ve amaçlara ulaşıldığında çalışma sonlandırılır.

Bu hizmet aylık ücretlendirmeye tabidir ve ücret ayda iki defa her iki görüşmeden önce bir defa olmak üzere iki eşit taksit ile ödenir.