Dikkat Toplama

Dikkat toplama, insanın dikkatini bilinçli olarak belirli bir noktaya toplayabilme becerisidir. Dalgınlık ve düzensizliği bir yana bırakıp algımızı, düşüncemizi o anki yaşantıya toplama, içten ve dıştan gelen bütün dikkati dağıtan faktörlere yönelmeme ve uzun bir süre bir nesneyle ilgilenmek için dikkatimizi yönetebilme becerisidir. Dikkat, öncelik belirleme, sıraya koyma, planlama ve düzenleme işlemlerinin tümünü içeren genel bir kavramdır.
Dikkat etme ise, bazen konsantrasyon olarak adlandırılır. Konsantre olma ya da dikkati kontrol edebilme yeteneği, okulda başarılı olabilmek için gereklidir. Dikkatle ilgili sorunlar okul hayatı üzerinde, sınıfta olumsuzluklar oluşturmaktadır.

Öğrencilerin akademik başarıları dikkat yeteneklerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Her öğrencinin dikkatle ilgili sorunları olabilir. Zaman zaman “dikkat et”, “yaptığın şeyi izle”, “kendini yaptığın işe ver” gibi uyarılar duyarız. Çünkü konsantre olma, her zaman çok kolay değildir.

Konsantre olamayan öğrenci;

 • Dersi iyi dinleyemez,
 • Öğretmenin dediğini duymaz,
 • Ders sırasında amaçsız olur,
 • Sessiz oturamaz,
 • Ders sırasında nesnelerle oyun oynar (Silgi, kalem vs.),
 • Arkadaşlarının da dikkatini dağıtır, onları rahatsız eder,
 • Unutur (Ev ödevlerini, kitaplarını, defterlerini unutur),
 • Bir iş, görev, ödev üzerinde uzun süre çalışamaz,
 • Ufak bir gürültüden dikkati dağılır,
 • Sınıfta pencereden dışarı bakar,
 • Hayallere dalar ve kendini başka şeyler düşünürken bulur,
 • İlgilenmesi gereken işlerle ilgilenmek yerine başka şeylerle ilgilenir.

Dikkatini bir konuya bir kaç dakikadan daha uzun süre veremeyen çocuğun, dikkat ve yoğunlaşma sorunu var demektir. Dikkat sorunu olan çocuklar yaşamlarının her anında bu sorunla karşılaşırlar. Anne-babalar ve öğretmenler, çocukların niçin dikkatlerini yoğunlaştıramadıklarını anlamazlar ve sürekli onlara dikkatlerini vermelerini söyler. Çocuklar ise bu uyarıya hem sinirlenir, hem de dikkatlerini toplayamama sorunları devam eder. Dikkatsizlikleri ile ilgili duygu ve düşünceleri pekişir. Üstelik dikkatlerini vermeye ne kadar fazla çaba harcadıklarını yetişkinlerin anlamaması onları kızdırır.
Dikkatini toplayamayan çocuklar genellikle okulda; matematik öğrenmede, okuma-yazmada ve dil gelişiminde belirgin sorunlar yaşar. Dikkat üzerindeki kontrolsüzlük sadece okul ile ilgili alanları değil, yaşamın diğer alanlarındaki başarıyı da etkiler. Dikkat kontrolü gerektiği gibi işlediğinde öğrencinin öğrenmesine, üretken olmasına, uygun biçimde davranmasına yardımcı olur. Bu çocukların isteklerini kaybetmemek ya da uzun süre oturup bir ev ödevini, görevini yapabilmesi için “sürekli güdülenmeye” ihtiyaçları vardır.
Dikkat toplama çalışması de tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan bireysel bir çalışmadır. Çalışmanın hedeflere ulaşması için dikkat, beyin, dikkatin kontrolü, çalışma alışkanlıkları, öğrenme stili gibi bilgilerin yanında bunların güçlendirilmesi ile ilgili tekniklerin, egzersizlerin uygulanması son derece önemlidir.

Dikkat Toplama Çalışması İşleyiş Süreci

 1. Dikkat Toplama Çalışması için başvuran aile ile yapılır, gerekirse öğrenciye çeşitli testler uygulanır.Öncelikle ön görüşme
 2. Testlerin değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrencinin dikkat düzeyi ile ilgili bilgiler aileye dönülerek bireysel çalışmaya katılmasının gerekli olup olmadığı, bireysel çalışma yapılacaksa ve aile çalışmayı kabul etmişse kimin çalışmayı yapacağı aileye aktarılır.
 3. Çalışmanın kabul edilmesinin ardından 6-10 görüşme (seans) sürecek olan bireysel çalışma süreci başlar. Çalışmanın süresi öğrencinin dikkat düzeyi ve ihtiyacına göre değişmektedir.
 4. Çalışmanın toplam ücreti her öğrencinin seans sayılarının farklı olmasından kaynaklı değişiklik göstermektedir. Ödeme her seans sonrasında yapılmaktadır.
 5. Her hafta düzenli olarak seans yapılır ve her seans yaklaşık 60-90 dakika sürer.
 6. İlk ve son seanslardan sonra veli ile bir toplantı yapılarak süreçte dikkat edecekleri şeyler aktarılır. Çalışma esnasında da veli gerekli oldukça bilgilendirilir.

Çalışmada öncelikle öğrencinin sahip olduğu dikkat düzeyi tespit edilir (Ön test-Durum tespiti için). Her hafta dikkat egzersizleriyle güçlendirme çalışmaları yapılır. Son derste öğrencinin dikkat düzeyinin son durumu, gelişim özellikleri, çalışma bittikten sonra yapılması gerekenler tespit edilir (Son test-Gelişim tespiti için).
Tüm bunlar öğrencinin ders çalışırken, yeni bir şey öğrenirken odaklanma düzeyine, öğrendiklerini kolayca hatırlamasına, etkili ders çalışabilmesine, derste, okulda, günlük yaşantısında dikkatini etkili şekilde kullanabilmesine katkı sağlar.
Unutmayalım ki
“Kavramak için görmek, görmek için de dikkatli olmak gerekir.” *Pitigrili