ÇOCUK VE OYUN

ÇOCUK VE OYUN

Oyun ve oyuncak çocuğun hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir.

Oyun grubu çocuğun ince ve kaba motor gelişimini destekler, biriken enerjisini boşaltır, saldırganlık dürtüsünden kurtulur,güvenli bir ortamda yeni girişimlerde bulunmasına, yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar.

Oyun gruplarında amaç, ona yeni beceriler ve bilgiler kazandırıp, sorunlarını oyun yoluyla çözmektir.Örneğin: Okulda el yazısında zorluk çeken bir çocuk, yazı için gerekli olan el hareketlerini; oyun grubundaki sanat atölyesinde kil faaliyeti, resim ya da boya yoluyla kazanabilir.

Çocuk oyun yoluyla duygu ve gereksinimlerini ifade eder.Oyun grubu çalışmalarında ifade edilen herhangi bir duygusal sorun var ise tesbit edilir ve çocuk ile aileye psikolojik danışma hizmeti verilir.Örneğin:kardeşini kıskanan bir çocuk oyunlarında kardeşi rolündeki bebeği sürekli cezalandırabilir.

Oyunlar, uzman gözlemcilerin,çocuğun sorununu kolaylıkla teşhis etmesine yardımcı olur.

Oyun gruplarında; arkadaşları ile oynayan çocuk işbirliği, paylaşmayı, isteklerini ertelemeyi, sıra beklemeyi,toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermeyi doğal yol ile öğrenir.

Oyun gruplarında; arkadaşları ile oynayan çocuk işbirliği, paylaşmayı, isteklerini ertelemeyi, sıra beklemeyi,toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermeyi doğal yol ile öğrenir.

Çocuğumuzun hayatında bu kadar önemli bir yer tutan oyunun çocuğumuzun gelişimine göre planlanmış güvenli bir ortamda olması daha yararlı ve hijyenik olacaktır. Doktorlatın sağlık problemleri yüzünden okula gitmesini istemedikleri çocuklar açısından evde kalmaktansa 2 veya 3 saatlik gruplara katılmaları okul öncesinde gelişimlerine olumlu fayda sağlayacaktır.

Çocuklar oyun gruplarına başladıklarında annenin çocuğun görüş mesafesinde olması, çocuğun gruba yavaş yavaş adapte olması için çok önemlidir.

ÇOCUK GELİŞİM

Gelişme kavramı, düzenli uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir.

Gelişim, dinamik bir olgudur.

Gelişim, genetik bireyselliğin bir sonucudur.

Gelişim, giderek artan bir bireyselleştirme sürecidir.

Gelişim, ardı ardına giden düzenli ve dengeli bir süreçtir.

Gelişim Süreci;

  • Motor Gelişim
  • Bilişsel Gelişim
  • Dil Gelişim
  • Duygusal Gelişim ve Sosyal Gelişim olarak sınıflandırılır.

Motor Gelişim;

Bedenini doğru bir şekilde kullanabilen, haraketlerini uygun şekilde kontrol edebilen bireyler, kişilik gelişiminin temel öğesi olan özgüveni kazanmayı da başarabilirler. Motor beceriler; büyük kas becerileri ve küçük kas becerileri olarak iki alanda incelenir.

Sosyal Gelişim;

Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma, grupla hareket etme, grup kurallarına uyma, isteklerini erteleme gibi sosyal kuralları çocuğunuza yaşayarak öğretmek her zaman daha kalıcı olacaktır.

Bilişsel Gelişim;

Dikkat, algı, hafıza, sıralama, problem çözme, benzerlik, farklılık, ayrımlaştırma, mekan ilişkisi, zaman kavramı gibi alanların tamamı bilişsel gelişim adı altında değerlendirilir ve bu alt başlıkların tamamının yaş düzeyine göre desteklenmesi gerekmektedir. Böylece çocuk ilkokula başladığında zihinsel anlamda eksiklerinin birçoğunu tamamlamış problem varsa iyileştirilmiş olarak eğitim hayatına devam eder.

Dil Gelişimi;

Dil, kendini ifade etme, iletişim kurma, sesinin tonu ve hızını ayarlama, sözcük dağarcığını zenginleştirme, sözcükleri doğru telaffuz etme, aynı sesle başlayan ve biten sözcükler üretme gibi çalışmalar yaparak çocuğun hem sosyal ortamda bulunma hemde zihinsel becerilerin gelişmesi açısından önemlidir.

Duygusal Gelişim;

Sevinç, öfke, heyecan, üzüntü, korku, kıskançlık gibi temel duyguların yaş düzeyine göre değerlendirilip, yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür duyguların yaş düzeyine uygun dorulması, çocuğun kendi ile etrafı ile barışık olmasını sağlar.

ÇOCUK ve BİZ

Neden Oyun Grupları Gerekli?

Toplum olarak korumacı bir yapıya sahibiz. Çocuklarımızı belli bir döneme kadar sürekli dış dünyadan uzak tutmaya çalışırız. Onu gözümüzde bir türlü büyütemeyiz ve gelişim basamaklarından geçerken kazanması gereken sorumlulukları erteler onun adına biz yapmak isteriz.

Örneğin yemeğini tek başına yemesine, kendi yatağında yatmasına, belli bir yaşa geldiği halde biberonu bırakmasına kendi başına giyinmesine bir türlü fırsat vermeyiz.

Böylece çocuklar mücadele etmekten, gereksinimlerini dile getirmekten, sorunlarını çözmekten, sorumluluklarını yerine getirmekten, iletişim kurmaktan, bir birey olarak kendi ayakları üzerinde durmaktan uzaklaşıp bir yetişkine bağımlı hale gelirler.

Çocuklarımızı büyütürken tüm fiziksel gereksinimlerini karşılayıp iyi bir ortamda bakılmasını (anneanne–babaanne veya bakıcı vb.) sağladığımız gibi; onların geçtikleri gelişim basamaklarında kazanmaları gereken sorumlulukları almalarına yardımcı olacak diğer alanlarda örneğin; sosyalleşme, zeka gelişimi, dil gelişimi, motor gelişimi için gerekli olanakları da sunmalıyız.

Çocukların 0 – 6 yaş dönemleri öğrenme zamanı açısından ve gelişim basamaklarının desteklenmesi açısından en verimli oldukları zamandır. Oyun gruplarına ne kadar erken başlanırsa çocuğun gelişimi açısından o kadar verimli olur.

Puzzle Çocuk olarak, uzmanlarımız eşliğinde çocuğunuzun gelişim süreci aylık olarak takip edilir.

Puzzle Çocuk;

Gelecek yaşamın, hayat başarısının, kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı bu dönemde bütün gelişim alanlarını takviye edecek yayın, materyal, oyun–oyuncak desteği sağlamaktadır.

NEDEN PUZZLE ÇOCUK?

0-6 yaş okul öncesi çocukların gelişim basamaklarının ( motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil ) aylık veya üç aylık olarak değerlendirilip, bu gelişim basamaklarının desteklenmesi, takip edilmesi ve ailenin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Puzzle Çocuk Merkezi olarak farkımız; pedegog gözetiminde her yaş grubundan aramıza katılan üyelerimizi gelişim basamakları açısından değerlendirip, Anne->Babayı yönlendirmek.

Anne–Babanın hatalı davranışlarından kaynaklanan sorunları tespit edip, aileyi bilinçlendirmek. Çocuğun belirlenen gelişim ihtiyaçlarının desteklemek ve bu konuda eğitimcilerle işbirliği yapmak.

Aramıza katılan üyelerimize gelişimlerini devam ettirirken özel psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

HİZMETLERİMİZ

Gelişim Danışmanlığı

Beynin gelişimi sonucu, çocukta giderek artan bir öğrenme, anımsama ve yargılama yeteneği oluşur.Böylece çocuk fiziksel olarak büyüdüğü gibi zihinsel olarak da gelişir.

Gelişme değişikliklerin niceliği yanında niteliği de içermektedir.Gelişme kavramı düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir.

Gelişim Süreci

  • Motor gelişim
  • Zihinsel gelişim
  • Dil gelişim

Duygusal ve sosyal gelişim olarak sınıflandırılır.
Merkezimizde gelişim danışmanlığı hizmeti ile ilk defa anne baba olan bireylere gelişim süreçleri hakkında bilgiler verilir ve sorun yaşadıkları alanlarda rehberlik yapılır.

Anne ve babaların bu gelişim dönemleri ile ilgili sorularına bilgi aktarımı yapılır veya uygulama örnekleri ile rehberlik edilir.

01) Çocuğum yaşını geçtiği halde yürüyemiyor,
02) Çocuğum bir buçuk yaşında ama hala konuşamıyor,
03) Emziği ve biberonu kesme zamanı,
04) Kendi yatağında yatmaması zararlı mı?
05) Kendi başına yemek yemeye ne zaman başlamalı?
06) Kalem kullanmaya ne zaman başlamalı?
07) Üç yaşında çocuğuma ne tür etkinlik kitapları almalıyım?
08) Özgüveninin gelişmesi için neler yapmalıyım?
09) Makası ne zaman kullanmalı?
10) Tuvalet eğitimini ne zaman ve nasıl vermeliyim?
11) Katı yiyeceklerde çiğneme ve yutma sorunumuz var,
12) Dört yaşında ama hala üç tekerlekli bisikleti kullanmakta zorlanıyor,
13) Her yaptığı işi bana onaylatmaya çalışıyor,
14) Zeka gelişimini destekleyici ne tür oyunlar oynatabilirim,
15) Zeka gelişimini destekleyici ne tür oyuncaklar almalıyım,
16) Dil gelişimini ve sözcük bilgisini nasıl destekleyebilirim,
17) Çocuğumun okula hazır mı?
Rehberlik edilen sorulardan bazı örneklerdir.

Aile Danışmanlığı

Değerli anne ve babalar okul öncesi eğitimin çocuklar açısından birçok faydasının olduğu, erken çocukluk döneminin çocuğun en hızlı geliştiği bir süreç olduğu bir takım kampanyalar ile sürekli vurgulanmaktadır.

Eğitimciler ve yetkililer bu kampanyalar ile üzerilerine düşenleri yapar iken sizler anne baba olarak ne yapmalıyım, çocuğumu nasıl yönlendirmeliyim, ne tür oyuncak ve kitap almalıyım gibi sorularınıza cevap bulmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Aynı zamanda sizlere çocuğunuz büyürken karşılaştığınız sıkıntılarda danışmanlık hizmeti yapmamızı isterseniz Puzzle Çocuğa üye olabilirsiniz.

Oyun Materyalleri

Çocuğunuzu bir okul öncesi kuruma gönderiyorsunuz fakat evde siz de onunla nasıl vakit geçirebilirim? Ne tür oyunlar oynayabilirim?

Hangi tür oyuncak ve kitapları alabilirim diye merak ediyorsanız? Bu tür eğitici yayın ve oyuncaklardan oluşan eğitim materyallerine karar verilmesin de Puzzle Çocuk sizlere yardımcı olmaktadır.